Imaginera en ton. Tänk dig sedan en högre ton. Ja, det går alltid att imaginera högre toner. Vad är det då som överensstämmer mellan verkliga och imaginerade toner? 22/1

Det tycks mig som om det paradoxalt ofta gällande företeelser jag inte tycker om, skulle vara möjligt att istället för att streta emot rusa på och förbi  och sålunda komma runt till det det ställe bakom mig dit jag först tänkte mig. 25/1  

Internet / Människor

Filosofi / Musik / Historia

Rymden / Fysik

Droger / Kemi

Vitaminer / övrigt

MULL'S SKULL System för ljus och lycka Rymden - Solen Droger - Kokain A-vitamin
Kåre Andersson Filosofi-introduktion   Droger - Amfetamin B-vitamin
Jag - Kåre A Praktisk filosofi Rymden - Jorden Cannabis, Hasch, Marijuana C-vitamin
Martin Luther Systematics (eng) Rymden - Mars Droger - Ecstacy D-vitamin
BIBELN och Jesus Classical MIDI type Rymden - Jupiter LSD E-vitamin
Göteborgs-chat MIDI - definition, funktion Rymden - Saturnus Opium, Morfin, Heroin Huvudräkning
Search engines IP numbers. IP check MULLSSKULL, MIDI      Tortyr
Promotion - Trade Swedish Music Magnuseffekten - Idrott ,Sjöfart Hückel MO-diagram 1) Intelligens (IQ) från Alfred Binet
Ovanliga sökord Dinosaurier Aluminium Hückel MO-diagram 2) Parapsykologi , PSI och hela filibabban
Exempel på en logfil Pompeji , staden och Vesuvius , vulkanen Foucaults pendel Blyförgiftning Grafologi + Autografer
Internet och demokratin PEST ; historia och symtom   Dioxiner och Bensofuraner Ute i Naturen

Den obligatoriska maillänken för aggressiva kritiker.

Digital software and products

Rudolf Steiner rekommenderade som mental övning att under en viss tid kvarhålla tankarna endast kring sådant som har med ett visst, i förstone fakultativt föremål, t.ex en sked, att göra. Man kan tänka på villkor för dess tillverkning, dess glans o.s.v. En liknande övningehuru ej odelat med samma intentioner, kan vara att systematiskt gå igenom det persongalleri ens erfarenhet ger och i tio minuter varje kväll låta tankarna kretsa kring en person i turordningen för respektive stund. Jag rekommenderar det! 22/1

Inte förrän man anar slutet på sitt lidande vågar man nämna det, emedan då med mindre risk för att bli tjatig. 31/1

I det långa loppet löper talesättet ingen risk att bli motsagt. 31/1

Logik är bara konsten att göra om en sak som man gjort förut. Ju mer ensartat förloppen hålles, desto logiskare. 31/1

Om det känslomässiga geniet, men densamme ur intelligenssynpunkt undermålige, är det synd. 17/2

Bilförare kan kommunicera med varandra genom ljus och ljud. Speciellt lätt är det därvid att ge uttryck för missnöje av olika slag. Detta tycks rationellt och bra. Budskap av negativt slag har ju högre dignitet i trafiksammanhang än positiva. Att med blinkersen signalera höger eller vänstersväng är visserligen att meddela sig, men tillika att iaktta minimal laglydnad. Flertalet budskap uttrycker eljest en varning eller tillrättavisning. Vi människor är bättre kapabla att uttrycka nyanserade budskap i det fysiska bastillståndet. žOkay, du hade rätt.Ó  eller  žJag ger med mig.Ó, kan utsägas såväl i ord som i hållning. Frånvaron av varje möjlighet till dylika uttryck i trafiken kan leda till negativt tänkande i allmänhet. Ordningen ger en tillfälle att uttrycka omtanke genom att följa lagar och förordningar. Alltid något. 3/2  -95

Det är skrämmande att i en dröm råka i spinn, att börja snurra. Dö går an; snurrandet är värre. 8/2

Att objektivitet skulle vara representation i två likvärdiga, motsatta pooler, är juridikens påhitt, oansett syftet att skapa övervikt i responsen åt endera hållet. Verklig objektivitet är att räkna det dåliga i den utsträckning det är dåligt, fastän ej huvudsakligen kvantitativt; och det bra i den utsträckning det är bra. Neutraliteten har  också en plats. 15/2

Det behöver ej vara att föra sig själv bakom ljuset, att preparera en föreställning för egen räkning. Det kan nämligen alternativt gälla inspiration. 15/2

Man måste i inre och yttre åtgärder, tillåta sig också det goda. Utan detta som referens blir man annars svår mot andra. 15/2

Visdomar på orion, spaceports Reflexioner på tripod Tankar på fortunecity Visdomar på easyspace Klokheter på withdigital Tankar på jove, prohosting Visdomar på 50g Djupheter på 8k Klokskap på karelma Tankar och reflexioner på passagen
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Hotell Hosting Webbhotell web hosting
Free monthly search engine submission provided by Website Promotion Central.