Han hade varit tystad så länge, att när han till sist gavs tillfälle att säga något, hade förmågan därtill gått honom förlustig. 4/3  

Internet / Människor

Filosofi / Musik / Historia

Rymden / Fysik

Droger / Kemi

Vitaminer / övrigt

MULL'S SKULL System för ljus och lycka Rymden - Solen Droger - Kokain A-vitamin
Kåre Andersson Filosofi-introduktion   Droger - Amfetamin B-vitamin
Jag - Kåre A Praktisk filosofi Rymden - Jorden Cannabis, Hasch, Marijuana C-vitamin
Martin Luther Systematics (eng) Rymden - Mars Droger - Ecstacy D-vitamin
BIBELN och Jesus Classical MIDI type Rymden - Jupiter LSD E-vitamin
Göteborgs-chat MIDI - definition, funktion Rymden - Saturnus Opium, Morfin, Heroin Huvudräkning
Search engines IP numbers. IP check MULLSSKULL, MIDI      Tortyr
Promotion - Trade Swedish Music Magnuseffekten - Idrott ,Sjöfart Hückel MO-diagram 1) Intelligens (IQ) från Alfred Binet
Ovanliga sökord Dinosaurier Aluminium Hückel MO-diagram 2) Parapsykologi , PSI och hela filibabban
Exempel på en logfil Pompeji , staden och Vesuvius , vulkanen Foucaults pendel Blyförgiftning Grafologi + Autografer
Internet och demokratin PEST ; historia och symtom   Dioxiner och Bensofuraner Ute i Naturen

Den obligatoriska maillänken för aggressiva kritiker.

Digital software and products

Man kan då och då få höra motståndare till en företeelse uttrycka sig med viss stolthet över hur dåligt det är i en viss del av världen, nu för tiden eller liknande. T.ex kan vapenmotståndare tala om nutiden som synnerligen överlägsen forna tider, när de visserligen var öppet blodtörstiga och barbariska, men i tekniskt avseende och med tanke på förstörelsekapacitet, ändoock underlägsna. De kämpar för att undertrycka ett leende när de omnämner den cynism varmed man fördömer medeltidens grymhet, allt under hotet om fullständig annihilation av mänsklighetens hela civilisation genom atombomber och biologisk krigföring.
I fråga om miljö, ulandsförtryck, och stadsbors anomi finns pendanter. 4/3

Fortfarande hör man om hur forskare vetenskapligt i försök kan blottlägga egoismen bakom altruismen. Skall det behövas vetenskapliga försök till en sats som är truistiskt giltig, d.v.s denna: All handling har sitt ursprung i incitament för omförställande till påverkan av den handlande. Man kan visst föresätta sig att under en anbefallning som på så sätt syftar till andras väl, handla i enlighet med altruismens riktlinjer. Skall detta hänföras till egoismens domäner måste truistiskt dessa altruistismens riktlinjers antagande återledas till nödvändigheten av ett eget anammande därav såsom viljeakt. Alltså har i samma stund all mening hos begreppen förtagits. Naturligtvis har även den vetenskapliga forskningen på detta område en fast koppling till kraven på ekonomisk sanktion, något som hur som helst plägar komma forskarna till del. 5/3

Samkörning av dataregistren innebär en kränkning av människans personliga identitet. Så även beträffande ekonomiska transaktioner och ekonomisk brottslighet i viss komplett sammanställning. Alltså sätter myndigheterna istället tio personer att utreda de förhållanden vilka annars hade utretts på någon timme av en person, i tre månader, för att komma fram till precis samma sak. 5/3

En man säger: Jag ljuger. En paradox således, men likväl ingenting. Världen går inte under för det. Jorden fortsätter att i rotation kring sin egen axel avverka dygnen. Människor åker till sina jobb för att arbeta, varpå de åker hem igen. Barnen sprätter sand och kattskit i ögonen på varandra medan molnen far över himlen och trädens löv rasslar i vinden. Ingenting händer. En man säger: Jag ljuger. Det bekymrar oss inte det minsta. Låt honom hållas med sina bisarrier och lev väl. Det är det råd jag ger. 5/3

Roffaren finner alla idealister opålitliga, till synes slumpmässigt styrda och oberäkneliga utifrån de vinstkalkyler roffaren ändå måste antecipera. Själsfränderna söker han då hellre i andra roffare. 7/3

I ett land där varje utläckt krona omhändertas av roffare är det inte kapitalägandet i sig som ur rättvisesynpunkt skall klandras, men sättet detta för det mesta utvecklas på då kapitalet omvandlas till överdriven lyx och privata monument. Så länge pengarna står i tjänst hos herrarna Ordning, Oklanderlighet och Reda är allt gott. Det är mellan fuskare och moralister den svenska kapitalfördelningen felar. 8/3

För att en nyvinning skall ses som utvecklande för ens person vill man gärna ha den sådan att den i sig innehåller eller kan bli föremål för språklig formulering. Hur är det med tillfälliga respektive konserverbara känslokomplex? Folk talar om känslomässig utveckling varvid ofta resultatet av relationer eller genomlidna svårigheter avses. När jag ser in i vardagens känslobrus finner jag dock hållpunkter värda fixation och begrundan medels känslomässigt associativ och minnelig aktion. 9/3

Funktioner där tid bildar två olika parametrar kan inte lika gott som andra visa progressioners landvinningar i tendenser. Det som tycks innebära framgång kan i realiteten indikera svåra bakslag. 18/3

Visdomar på orion, spaceports Reflexioner på tripod Tankar på fortunecity Visdomar på easyspace Klokheter på withdigital Tankar på jove, prohosting Visdomar på 50g Djupheter på 8k Klokskap på karelma Tankar och reflexioner på passagen
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Hotell Hosting Webbhotell web hosting
Free monthly search engine submission provided by Website Promotion Central.