Arma människor som skall ha minst två anledningar till allting. 17/11

Det där med att spara det bästa till sist kan ibland se ut som en paradox, när man nämligen letar, men under en svag reminiscens om var det sökta preciserat torde kunna återfinnas. Detta ställe sparar man till sist för att så kunna påräkna ett lyckligt avslut på företaget. Ett till viss del liknande förhållningssätt kan prägla vissa människor då de t.ex i sportsammanhang uttalar sig negativt om utsikterna för en toppseedad landsman att nå någon som helst framgång. Förlorar han får jag i alla fall rätt, eljest avstår jag gärna, emedan min svagaste förhoppning ändå är den att han skall vinna. 3/12  94  

Internet / Människor

Filosofi / Musik / Historia

Rymden / Fysik

Droger / Kemi

Vitaminer / övrigt

MULL'S SKULL System för ljus och lycka Rymden - Solen Droger - Kokain A-vitamin
Kåre Andersson Filosofi-introduktion   Droger - Amfetamin B-vitamin
Jag - Kåre A Praktisk filosofi Rymden - Jorden Cannabis, Hasch, Marijuana C-vitamin
Martin Luther Systematics (eng) Rymden - Mars Droger - Ecstacy D-vitamin
BIBELN och Jesus Classical MIDI type Rymden - Jupiter LSD E-vitamin
Göteborgs-chat MIDI - definition, funktion Rymden - Saturnus Opium, Morfin, Heroin Huvudräkning
Search engines IP numbers. IP check MULLSSKULL, MIDI      Tortyr
Promotion - Trade Swedish Music Magnuseffekten - Idrott ,Sjöfart Hückel MO-diagram 1) Intelligens (IQ) från Alfred Binet
Ovanliga sökord Dinosaurier Aluminium Hückel MO-diagram 2) Parapsykologi , PSI och hela filibabban
Exempel på en logfil Pompeji , staden och Vesuvius , vulkanen Foucaults pendel Blyförgiftning Grafologi + Autografer
Internet och demokratin PEST ; historia och symtom   Dioxiner och Bensofuraner Ute i Naturen

Den obligatoriska maillänken för aggressiva kritiker.

Digital software and products

Tror du att människan har mer själ än fågeln? En vintermorgon hörs en skir fågelstämma kvittra i mörkret. En för årstiden oväntad och högst tillfällig eftersläntrare av utgångna årstiders värmeböljor bereder genom en ensam fågels försorg din annars dystra tillvaro en lisa. Det egentliga ljuset åstadkommes av några enstaka gatlampor. I ett planterat träd på en sträng av gräs invid någon av dessa väver sångaren sina konstverk. Det enda levande bland hav av betong, säger jag, ty de få människor som jagar fram mot en ny arbetsdag är tystade och dödade. Bara orsak och verkan? Javisst - som alltid, men under detta credo önskar du, några år senare då endast minnet av fågeln återstår, likväl att du kunde återgälda åtminstone ett uns av den glädje som en gång, en tidig morgon, förunnades dig, genom en mästares försorg. 3/12

Stolthet bygger på vad man har, högfärd på vad man lånar. Ärligt talat är dock all identitet relativ, så låt då lögnen tala eller tig. 3/12

De som utan betänkande gissar svar på problem i hopp om att svaren skall slumpa sig rätt är nog oftast människor som tror att intelligens är något. 3/12

Det att allting skall vara idiotsäkert är den genomsnittlige till förfång. 3/12

Vissa uppfinningar för bekvämlighet är ovärdiga den funktionsduglige att uppfinna. 3/12

Mina kära vänner; det är inte prestationen jag vill att ni skall beakta, utan resultatet. 18/12

Jag såg solrosor, ett skjul och röda grenverk med gröna löv, tydligt som i verkligheten. Allt var fantastiskt. Så ringde väckarklockan varpå bilden bokstavligen slogs sönder. Bit för bit föll ur och allt på mindre än en sekund. Jag har tidigare bl. a så tydligt drömt om att hålla ett komplicerat modellhus i handen och kunna vrida och vända på det utan att detaljer fallerat mellan varven. Jag har drömt om att stå utanför en dörr och lyssna till piano som spelats innanför, att själv spela och att vara på musikstudio. Tack! 23/12

I en bok: Träna din hjärna, uppmanades man att inte dröja sig kvar vid gamla tankemönster utan försöka med nytänkande för att bl.a lösa logiska problem. Blaha! Konstigt att så många människor saknar varje spår till insikt om sina egna begränsningar. Okommenterade elementföljder i läsordning. Känns det igen? Hur förhåller sig det enkla till det komplexa? Som det logiska till det ologiska. Blaha! 25/12

Det finns de som i vissa sammanhang säger: Den som inte själv har upplevt det kan inte förstå. Det kan t.ex gälla alkoholism eller allehanda andra psykiska tillkortakommanden. Snart inställer sig frågan hur de kan veta att man inte kan förstå. Har de varit med om att inte ha varit med om något men ändå ha förstått? I så fall har de redan underkänt sitt yttrande. Annars säger de ju sig logiskt räknat själva inte ha förstånd att uttala sig i frågan. Och förstånd är just vad de inte har. Ty visst kan det för den som är lyckligare lottad vara svårt att tänka sig in i just  sådana, dumhetens omständigheter, men tanken räcker längre än vad blott räknefärdighet ger vid handen och tankar har vi alla. Jag upplåter dock inga tankar åt att försöka förstå alkoholisten, strippan eller porrkungen, emedan detta skulle båta föga. Det är likheter som danar den konkretiserade abstraktionen om identitet och själ; valda och autogena likheter samt aspekter, men ingenting annat. Mitt subjekt är icke betjänt av att besudlas med vidrigheter och ingen som helst identitet tar skada av att jag avstår. 24/12

Visdomar på orion, spaceports Reflexioner på tripod Tankar på fortunecity Visdomar på easyspace Klokheter på withdigital Tankar på jove, prohosting Visdomar på 50g Djupheter på 8k Klokskap på karelma Tankar och reflexioner på passagen
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Hotell Hosting Webbhotell web hosting
Free monthly search engine submission provided by Website Promotion Central.